Strona główna / Wprowadzenie

Wprowadzenie

 

Poza barierami

Każdy muzyk i każdy meloman wie, jakie znaczenie posiada pauza. Jej rola jest niezastąpiona, żaden dźwięk nie może wypełnić czasu, który poświęcić trzeba ciszy. Co jednak powiedzieć o sytuacji, w której pauza rozciąga się do nieskończoności, gdy staje się pauzą generalną, której granica - w perspektywie ludzkiego życia - właściwie nie istnieje? Takie pytanie nasuwa się w kontekście doświadczeń osób niesłyszących. Znaczenie tego zmysłu wykracza daleko poza przyziemnie kojarzącą się umiejętność́ odnajdywania się i funkcjonowania w otaczającej człowieka rzeczywistości. Słuch bywa przecież źródłem niezwykłych przeżyć i emocji wynikających ze słuchania odgłosów świata, objawiających jego różnorodność i urodę.

Jednym ze zjawisk dostarczających takich emocji jest bez wątpienia muzyka. Bogactwo przeżyć wynikających z jej słuchania, nierzadko wykraczające poza sferę estetyczną, jest darem dla tych, którzy mogą słuchać. Trudno sprzeczać się ze stwierdzeniem, iż muzyka zyskuje swą najdoskonalszą formę w momencie jej realizacji, podczas koncertu, lub w domowym zaciszu, podczas odtwarzania nagrań. Wydaje się jednak, że istnieje wiele zjawisk związanych z muzyką, które w pewien sposób pozwalają zbliżyć się do tej dziedziny sztuki. Zgodnie z tym przekonaniem projekt "5 zmysłów. Pauza" adresowany jest do osób niesłyszących, które jednak mogą zapoznać się z wybranymi aspektami kultury muzycznej i wziąć udział w szeregu wydarzeń związanych z poznawaniem muzyki w sposób adekwatny do ich potrzeb i możliwości. 

Głównym celem projektu "5 zmysłów. Pauza" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób z dysfunkcją słuchu i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem tego projektu jest również przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego. Rezultatem projektu "5 zmysłów. Pauza” będzie dotarcie do jak największej grupy osób niesłyszących i borykających się z problemami słuchu, a także rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym osób, które dotąd stanowiły marginalizowaną grupę potencjalnych odbiorców. Bogata oferta wydarzeń związanych z muzyką ma szansę zaowocować rozbudzeniem zainteresowania tą sztuką lub pewnymi jej aspektami a także stać się może inspiracją do podobnych działań adresowanych do szerokiej publiczności.

Projekt "5 zmysłów. Pauza" ma charakter wydarzenia edukacyjnego i zarazem kulturalnego. Jego realizacja zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych z muzyką - jej teorią i praktyką. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty muzyczne, skierowane do społeczności osób niesłyszących, prowadzone z udziałem muzyków i muzykologów oraz specjalistów języka migowego. Warsztaty te przybierać będą formę spotkań, podczas których rozważane będą pewne aspekty teorii muzyki, a zatem łączyć będą w sobie elementy wykładu z ćwiczeniami samodzielnej gry na instrumencie. Obok warsztatów dotyczących teorii muzyki, odbywać będą się także spotkania, podczas których muzycy prezentować będą wybrane instrumenty. Informacje na temat budowy instrumentów, sposobu wydobywania z nich dźwięku, a także możliwość dotknięcia drżącej powierzchni pudła rezonansowego mogą sprawią, że dźwięk przestanie być pojęciem abstrakcyjnym, a stanie się zjawiskiem odczuwalnym i zdefiniowanym dzięki innemu zmysłowi. Jednym z najważniejszych wydarzeń związanym z realizacją projektu "5 zmysłów. Pauza" są warsztaty muzyczne, polegające na przeprowadzeniu prób, podczas których Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrygenturą Agnieszki Duczmal wraz z grupą osób niesłyszących, przygotowywać będą utwór, wykonany na koncercie finałowym, podsumowującym projekt. Bogata oferta edukacyjna to także warsztaty wokalne z Jackiem Sykulskim, dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego, spotkanie z instrumentami etnicznymi, warsztaty, które pozwolą na odkrycie twórczego potencjału twórczego u najmłodszych uczestników czy też seminaria naukowe dotyczące dźwięku w otaczającej nas rzeczywistości.

Podsumowaniem projektu będzie koncert, który odbędzie się 14 listopada w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podczas którego wystąpią osoby biorące udział w warsztatach. W towarzystwie jednego z najlepszych polskich zespołów - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” Agnieszki Duczmal wykonają przygotowany wcześniej utwór. Jednak spróbujemy również zwizualizować wykonywaną przez orkiestrę muzykę. Forma tego wydarzenia będzie wyjątkowa. Ten koncert bez wątpienia na długo pozostanie w pamięci, zarówno uczestników jak i słuchaczy i widzów.

Udział we wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny. Projekt „5 zmysłów. PAUZA” adresowany jest przede wszystkim do osób niesłyszących, jednak jego celem jest wzbudzenie zainteresowania tymi niekonwencjonalnymi sposobami edukacji również wśród osób słyszących. Być może spotkania w ramach naszego projektu staną się pretekstem do ciekawych rozmów o muzyce, o wyobrażeniach dotyczących muzyki, a także o własnych muzycznych fascynacjach? Wartością, której nie sposób przecenić, będzie z pewnością możliwość spotkania z osobami na co dzień funkcjonującymi bez zmysłu słuchu. Dostrzeganie różnic, które nie muszą dzielić, jest przecież lekcją, jakiej odebrania życzymy wszystkim osobom, niezależnie od tego, czy słyszą, czy też nie. 

Aby wziąć udział w wydarzeniach projektu „5 zmysłów. Pauza” należy skontaktować się z koordynatorami projektu korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej www.5zmyslow.pl. Znaleźć tam można również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń realizowanych w ramach projektu „5 zmysłów. Pauza”.